Schönbornstraße 10b, 69231 Rauenberg
info@qqbau.com
06222 3902347
+49 (0)179 530 64 31
 
 
 
 
 
 
EN

QQBAU OOД може да изгради или извърши цялосте ремонт на вашата сграда.
Вие я наричате дом, офис или просто собственост,
за нас тя е вдъхновение,
работа и опит!

Мисия

Да партнираме с всеки, който иска да строи или се нуждае от качествен ремонт и поддръжка на сграда или инсталация.

Визия

Предоставяне на качествени, комплексни услуги в сферата на строителството за всеки.

Нашите ценности

Доверие, Лична отговорност, Резултати
1

Топлоизолация

Фирма QQBay ООД е специализирана в изграждането на вътрешна и външна топлоизолация.
2

Вътрешни мазилки и замаски

Доставяме и полагаме различни видове вътрешни мазилки и замазки на различни повърхности.
3

Външни мазилки и замаски

Доставяме и полагаме различни видове вътрешни мазилки и замазки на различни повърхности
4

Шпакловки и Боя

Доставка и полагане на различни видове шпакловки.Извършваме бояджийски услуги на различни повърхности.
5

Подова настилка

Полагаме подови настилки. Справяме се еднакво добре, независимо от вида на настилката.
6

Изграждане и ремонт на покриви

Изграждаме и извършваме цялостен ремонт на покриви, включително доставяме качествен дървен материал.
7

Отопление и климатизация

Консултираме и изграждаме системи за отопление и климатизация.
8

Вътрешна ВИК инсталация

Проектираме и изграждаме нови ВиК инсталации. Подменяме и ремонтираме вече амортизирани ВиК инсталации.
9

Изграждане на ел инсталация

Проектираме и изграждаме нови електрически инсталации. Подменяме съществуващи инсталации.
10

Строим от основи

Можем да построим Вашата сграда – от основите до покрива.

Направи запитване за реализиране на твоят проект

Етапи на работа x

  • 1 етап – Контакт и оглед на обекта
  • 2 етап – Проектиране
  • 3 етап - Договаряне
  • 4 етап - Строителство
  • 5 етап – Оглед и приемане на обекта
Това е първият етап на съвместната ни работа. След осъществяване на първоначалния контакт, ще бъде извършен оглед на обекта, за да се запознаем с мястото и/или състоянието му, както и идеята, която желаете да осъществите.
Проектирането е първият етап от процеса на строителството или ремонта, който планирате да извършите. За да вземем най-удачните решения съвместно ще обсъдим вариантите. 3D визуализация (снимка) на обекта, която го представя в завършения му вид, ще допринесе за онагледяване на първоначалната Ви идея. Могат да бъдат нанесени корекции, при необходимост, или да се избере изцяло ново решение. След изясняване на всички подробности за обекта се правят изчисления за стойността на строителните дейности. Първата стъпка понякога се оказва и най-важната, затова ще я направим заедно!
Договарянето се счита за извършено чрез подписване на споразумение за изпълнение на конкретния обект. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра и регламентира условията по изпълнението, сроковете и цената.
Този етап обхваща всички строителни процеси, които се извършват на обекта. Подготовка на строителната площадка, доставка на строителни материали, извършване на строителните дейности. През цялото време на изпълнение на строителните дейности осигуряваме възможност за осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението.
На този етап обектът е завършен и предстои неговото приемане от собственика. Това е последният етап през който могат да бъдат направени някакви незначителни корекции на обекта, след което той се издава с подписване на приемо-предавателен протокол, ако в споразумението не е регламентирано друго. Поздравления, Вие сте собственик на нова или току що ремонтирана сграда! Моля, дайте своята оценка за качеството на изпълнение на обекта, като попълните уверение/референция за добро изпълнение!

Материалите които използваме

Brillux - Бои и мазилки


Виж Повече...

Knauf - стройтелни материали


Виж Повече...

Haro - Стройтелни материали


Виж Повече...

Caparol - Бои


Виж Повече...